Results 2017-18

Class X
Result Analysis (2017-18)

No. of students Appeared : 139
No. of students Passed : 137
Pass Percentage : 98.56%


Class – XII Science
Result Analysis(2017-18)

No. of students Appeared : 37
No. of students Passed : 37
Pass Percentage : 100%

Class – XII Commerce
Result Analysis (2017-18)

No. of students Appeared : 35
No. of students Passed : 35
Pass Percentage : 100%

Class – XII HUMANITIES
Result Analysis (2017-18)

No. of students Appeared : 23
No. of students Passed : 22
Pass Percentage : 96.65%


Our Toppers
Class X

Academic Year
Name
Score in %
1996-97
Shivani Bhatia
74.00%
1997-98
Bhavana Mahajan
88.40%
1998-99
Chitresh Upadhyay
78.00%
1999-00
Garima Saxena
90.00%
2000-01
Varun Radhakrishnan
81.00%
2001-02
Kanika Khandelwal
89.60%
2002-03
Tushar Srivastava
93.20%
2003-04
Komanduri Kalyani
90.40%
2004-05
T.M. Vasuprada
93.80%
2005-06
Deepti Mehlawat
95.00%
2006-07
Supriya Prakash Patil
94.00%
2007-08
Diksha Khurana
93.60%
2008-09
Madhurima Kar
93.80%
2009-10
Akash Sehrawat
A2
2009-10
Abhinav Rai
A2
2009-10
Payal Mondal
A2
2010-11
Harsh Kumar
9.6
2011-12
Yashika
10.0
2012-13
Akash Choubey,
Anoushka Sinha,
Kalpesh Meshram
10.0
2013-14
Arish Meraj Ahmed
10.0
2014-15
Shreya Debnath,
Poorva Sharma,
Rhythm Samanta
9.6
2015-16
Pankaj Kumar Meena,
Raunak Prakash,
Utkarsh Saurav
10.0
10.0
10.0
2016-17
Dhruv Kaushik,
Harsh Lohia,
Vaibhav Yadav
Anupriya
Dheeraj Singh
Srijan Singh
Prachi Patwa

10.0 CGPA
10.0 CGPA
10.0 CGPA
10.0 CGPA
10.0 CGPA
10.0 CGPA
10.0 CGPA

2017-18
Sonali Kumari

96.2%


Class XII - Science Stream

Academic Year
Name
Score in % 
1999-00
Ela Jha
76.80%
2000-01
Chitra Poornima
80.00%
2001-02
Garima Saxena
83.60%
2002-03
Shivali Chandra
80.40%
2003-04
Niharikka Puri
91.40%
2004-05
Tushar Srivastava
94.60%
2005-06
Vandana Anand
82.80%
2006-07
R. Visitra
81.00%
2007-08
Deepti Mehlawat
90.80%
2008-09
Shubendu Vatsa
80.80%
2009-10
Diksha Khurana
92.20%
2010-11
Rohit Choudhury
86.20%
2011-12
Abhinav Rai
90.20%
2012-13
Ajay Kumar
90.60%
2013-14
Yashika
88.20%
2014-15
Kalpesh Meshram
94.80%
2015-16
Narender Kumar
94.60%
2016-17
Ratnesh Kumar
Romila
93.2%
2017-18
Kinchit Aggarwal
92.6%

Class XII - Commerce Stream

Academic Year
Name
Score in %
1999-00
Siddharth
73.80%
2000-01
Kanika Arora
73.00%
2001-02
Ritu Gandas
73.40%
2002-03
Prerna Kushwaha
72.60%
2003-04
Madhulina Choudhary
85.40%
2004-05
Himanshu Sharma
76.00%
2005-06
Komonduri Kalyani
79.80%
2006-07
T.M. Vasuprada
88.00%
2007-08
Deepti Malik
86.20%
2008-09
Karan Kaushik
81.60%
2009-10
Surabhi Chandra
88.60%
2010-11
Anuj Goyal
93.40%
2011-12
Nupur Dhingra
93.40%
2012-13
Kajal Tanwar
81.80%
2013-14
Shreshta Sharma
96.00%
2014-15
Navita Sharma,
Nisha Tanwar
85.80%
2015-16
Piyush Baisoya
91.40%
2016-17
Priya
85.2%
2017-18
Pratibha Pasricha
94.2%

Class XII - Humanities Stream

Academic Year
Name
Score in %
2014-15
Samarth Yadav
91.80%
2015-16
Kajal Shishodia
92.80%
2016-17
Aastha Rathour
90.8%
2017-18
Shivani Mehla
88.4%